កំណត់ស្តង់ដារក្នុងហ្គេមអនឡាញ

ការរៀបចំ និងផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសសំរាប់សមាជិកក្លិបពិសេស,
ក្លិបពិសេសរបស់ M88 ប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់ជូននូវបទពិសោដធ៏នៃការកំសាន្ត
ដ៏ល្អជូនដល់លោកអ្នករួមជាមួយនឹង ភាពល្អឥតខ្ចោះ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

ក្នុងនាមជាសមាជិកក្លឹបពិសេសរបស់M88,
អ្នកនឹងរកឃើញនូវចំនុចពិសេស និងការទទួលស្គាល់ដោយយោងទៅលើការ
ការជ្រើសរើស រួមជាមួយនឹងភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងអត្ថប្រយជន៏ជាច្រើន
ដែលអត្ថប្រយជន៏នេះ ផ្តល់ជូនតែសំរាប់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

ឯកសិទ្ធិពិសេស
 • ភាគរយនៃទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញកាន់តែប្រសើរ (%) ដោយកំរិតកិត្យានុភាព។
 • ល្បឿនអទិភាពក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់។
 • ផ្តល់ជូននូវកំរិតអតិបរមា។
 • ការផ្តល់ជូនពិសេសៗ។
 • កាដូ អំណោយ ដ៏អធិកអធម។
 • កម្មវិធីពិន្ទុប្តូររង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យ។
 • ផ្តល់ជូនការបំរើសេវាដោយក្រុមការងារ VIP របស់ M88 24/7។
 • មានការអញ្ជើញក្នុងកម្មវិធីពិសេសៗដែលរៀបចំដោយក្រុមការងារ VIP នៃក្លិបកិត្យានុភាព M88។
 • ការចូលទៅកាន់ Private Diamond ក្លិប (ដោយមានការអញ្ជើញ តែប៉ុណ្ណោះ)។
* ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត *
ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការទទួលបាន

  រយៈពេល​​     ការភ្នាល់ដែលទាមទារ  
1 ខែ 108,888 ដុល្លារ
3 ខែ 308,888ដុល្លារ
កំឡុងពេល1ខែ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការទទួលបាន

  រយៈពេល​​     ការភ្នាល់ដែលទាមទារ  
1 ខែ 178,888 ដុល្លារ
3 ខែ 538,888ដុល្លារ
កំឡុងពេល1ខែ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការទទួលបាន

  រយៈពេល​​     ការភ្នាល់ដែលទាមទារ  
1 ខែ 388,888 ដុល្លារ
3 ខែ 1,108,888ដុល្លារ
កំឡុងពេល3ខែ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការទទួលបាន

  រយៈពេល​​     ការភ្នាល់ដែលទាមទារ  
1 ខែ 688,888 ដុល្លារ
3 ខែ 2,088,888ដុល្លារ
កំឡុងពេល6ខែ-
ដោយមានការអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះ
* លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត *

កម្មវិធីដែលផ្តល់ជូន

ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញកាន់តែច្រើនជាមួយគីណូ!

ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញកាន់តែច្រើនជាមួយគីណូ!
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញច្រើនរហូតដល់ 1% (សំរាប់សមាជិកVIPប៉ុណ្ណោះ)


ជាផ្នែកមួយនៃការតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការបន្តផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ភ្នាល់កំសាន្តដ៏ប្រសើរបំផុតសំរាប់សមាជិកពិសេស យើងសូមនាំមកជូននូវកម្មវិធីទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញកាន់តែខ្ពស់ជាមួយទំព័រគីណូ – សំរាប់តែសមាជិកពិសេសប៉ុណ្ណោះ។

ទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍រហូតដល់1% ពីការភ្នាល់សរុបរបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រគីណូ ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីដែលផ្តល់ជូន – គ្មានលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ។

លក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖
 1. កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថៃ្ងទីថ្ងៃទី 13 ខែឧសភា 2019 00:00:00 (GMT + 8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 19 ខែឧសភា 2019 23:59:59 (GMT +8) កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកក្លិបពិសេស "Prestige Club"តែប៉ុណ្ណោះ។ ការភ្នាល់នៅក្នុងឆ្នោត3Dបន្តផ្ទាល់ (Live 3D Lottery) និងឆ្នោត ផ្សេងៗទៀតមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។
 2. សមាជិកក្លិបពិសេសរបស់M88ទាំងអស់អាចនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ រហូតដល់1% អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃសមាជិកភាពផ្សេងៗ។

    ប្រភេទសមាជិកភាព    ភាគរយទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ  
  Diamond1%
  Platinum0.90%
  Gold0.85%
  Silver0.85%
  Bronze0.85%
 3. ការទូទាត់ផ្តល់ជូនច្រើនបំផុតរហូតដល់ USD 1333។ គ្មានលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំសំរាប់ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ។
 4. រាល់ការភ្នាល់សងខាងនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសំរាប់ការគណនាទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ និងមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំនោះទេ។
 5. ដើម្បីស្នើសុំ សមាជិកគ្រាន់តែចុចបូតុង"ស្នើសុំ"(បន្ទាប់ពីបានចូលទៅកាន់គណនី) ដែលកម្មវិធីនេះស្ថិតនៅក្នុងទំព័រ"កម្មវិធីដែលផ្តល់ជូន"របស់M88 ហើយនៅក្រោមប្រភេទកម្មវិធីផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកពិសេស ហើយបញ្ជូនការស្នើសុំ(SUBMIT)អោយបានមុនថ្ងៃទី19 ខែឧសភា 2019 23:59:59 (GMT +8)
 6. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទូទាត់ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ លុះត្រាណាការដាក់ពាក្យស្នើសុំ មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងជោគជ័យ។
 7. ទឹកបា្រក់បង្វិលជូនវិញនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីក្នុងអំឡុងពេល5ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបញ្ចប់។
 8. កម្មវិធីនេះអាចធ្វើការបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីបន្ថែមទឹកប្រាក់(ផ្សេងៗ)ដែលមានសំរាប់ការដាក់ប្រាក់។ តែទោះយ៉ាងណា ទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុបនឹងត្រូវកាត់ទូទាត់សំរាប់ លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំនៃទឹកប្រាក់បន្ថែមសំរាប់ការដាក់ប្រាក់នោះជាមុនសិន។
 9. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះត្រូវបានអនុវត្តន៍។

 • តើហេតុអ្វីបានជាM88 ធ្វើអោយកម្មវិធី VIP កាន់តែប្រសើរឡើង?

  ចំៈ នេះក៏ព្រោះតែសមាជិកVIP របស់យើងសមនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៏ច្រើនជាងមុននិងប្រសើរជាងមុន។ហើយយើងក៏ចង់អោយសមាជិកទាំងទ្បាយ(ដែលចង់ក្លាយជាសមាជិក VIP របស់ M88) បានដឹងផងដែរនៅអ្វីដែលអាចធ្វើអោយពួកគេបានក្លាយទៅជាសមាជិក VIP មួយ។

 • តើមានកំរិតរឺចំណាត់ថ្នាក់អ្វីខ្លះក្នុងក្លិបកិត្យានុភាព VIP របស់ M88?

  ចំៈ មានចំនួន 5 កំរិតដែលមានឈ្មោះថាសំរិទ្ធិប្រាក់មាសផ្លាទីននិងពេជ្យ។សូមចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីមើលអំពីតំរូវការដែលត្រូវមានសំរាប់មានសិទ្ធិទទួលបាន។

 • តើខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីក្លាយទៅជាសមាជិកក្លិបកិត្យានុភាព VIP របស់ M88?

  ចំ់ៈ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺតំរូវអោយមានទឹកប្រាក់ភ្នាល់អប្បបរមាយ៉ាងតិចបំផុតចំនួន3ខែ (ផ្អែកលើកំរិត VIP) ។ សូម ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទទួលបានព៍តមានលំអិត។

 • តើអាចលឿនដែររឺទេក្នុងការដែលខ្ញុំក្លាយទៅជាសមាជិកក្លិបកិត្យានុភាព VIP របស់ M88?

  ចំៈ វាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់អ្នក។ជាដំបូងអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិកM88 និងចាប់ផ្តើមលេងជាមួយយើង។ដរាបណាអ្នកបានបំពេញគ្រប់ចំនួនអប្បបរមានៃចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ទៅតាមតំរូវការនោះអ្នកនឹងទទួលបានការដំឡើងថានៈនិងចាប់ផ្តើមចូលរួមកំសាន្តបានដោយរីករាយក្នុងនាមជាសមាជិក VIP។

 • តើខ្ញុំអាចក្លាយទៅជាសមាជិកVIP មាសដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ជាសមាជិកកំរិតប្រាក់រឺសំរិទ្ធិបានទេ?

  ចំៈ មិនបានទេ អ្នកត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងកំរិតដំបូងនៃសំរិទ្ធិសិនមុននឹងអ្នកអាចឆ្លងចូលទៅកាន់កំរិតទីពីរ និងកំរិតបន្តបន្ទាប់ទៀត ពីព្រោះកំរិតVIP នីមួយៗត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌដែលតំរូវ ។

 • តើខ្ញុំអាចដឹងបានដោយដូចម្តេចថាតើខ្ញុំត្រូវបានដំឡើងថានៈក្លាយជាសមាជិកក្លិបកិត្យានុភាព VIP របស់ M88?

  ចំៈ ដោយយោងទៅលើការដំឡើងថានៈនេះក្រុមការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី VIP នេះនឹងទំនាក់ទំនងអ្នកភ្លាមៗដើម្បីជំរាបជូននូវព៍តមានលំអិតក៏ដូចជាសិទិ្ធនិងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗដែលអ្នកត្រូវទទួលបានសំរាប់ការលេងកំសាន្តដ៏រីករាយ។ហើយអ្នកក៏អាចដឹងបានអំពីងារ VIP ថ្មីរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការចូលទៅកាន់គណនេយ្យរបស់អ្នក។

 • តើសិទ្ធិអ្វីខ្លះទៅដែលសមាជិក VIP របស់M88 មាន?

  ចំៈ ចំពោះសិទ្ធិគឺ ធំជាង ល្អជាង និងមានច្រើន។ សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីឃើញអំពីអត្ថប្រយោជន៏សំខាន់ៗ ។

 • តើសមាជិក VIP ដែលមានស្រាប់អាចទទួលបានការដែលបានធ្វើអោយសិទ្ធិកាន់តែប្រសើរនិងអត្ថប្រយោជន៏នេះដែររឺទេ?

  ចំៈ បាទគ្រប់សមាជិក VIP (ដែលមានស្រាប់និងថ្មី) អាចទទួលបានការរីករាយជាមួយការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៏ទាំងនេះ។

 • តើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដើម្បីរក្សារងារជាសមាជិក VIP របស់ខ្ញុំ?

  ចំៈ នេះគឺជារឿងសាមញ្ញ ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវលេងជាមួយយើងដោយទៀងទាត់ធម្មតា ហើយរក្សារចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលតំរូវផ្អែកលើកំរិតរបស់អ្នក ។

 • តើត្រូវមានការបង់ប្រាក់ដែររឺទេសំរាប់ភាពជាសមាជិក?

  ទេមិនតំរូវអោយមានការបង់ប្រាក់នោះទេ។
  សំរាប់ចំងល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន សមាជិកVIP តាមឆាតជំនួយផ្ទាល់។

 • សូមអានលក្ខ័ណទូទៅនៃកម្មវិធីនេះអោយបានច្បាស់។ដោយការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះក៏ដូចជាទំព័រផ្សេងៗទៀតអ្នកត្រូវបានយល់ព្រមនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 • ភាពជាសមាជិកនៃក្លិបកិត្យានុភាពរបស់M88ត្រូវបានរៀបចំឡើងសំរាប់ការកំសាន្តដ៏ល្អសំរាប់
  អ្នកលេងតែប៉ុណ្ណោះ។
  M88 អាចនឹងសំរេចក្នុងការកំណត់ទទួលយកអ្នកចូលរួមជាសមាជិកនៅក្នុងក្លិបនិងសិទ្ធិសហការដ៏ល្អប្រសើរនិងអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើន។ដោយមិនឈរជាមួយនឹងលក្ខ័ណវិនិច្ឆ័យក៏ដោយក៏មានសមាជិកជាច្រើនទទួលបានការចូលជាសមាជិកក្លិបដោយការកំណត់យករបស់M88។M88សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលប់ចោលភាពជាសមាជិកចេញពីក្លិបគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ហេតុផលនោះឡើយ។
 • ភាពជាសមាជិកនៃក្លិបកិត្យានុភាពរបស់M88និងកិច្ចសហការដ៏ល្អប្រសើរនេះគឺមិនអាចធ្វើការផ្ទេរបាននោះទេ។
 • M88សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែផ្លាស់ប្តូរបន្ថែមរឺលប់ចោលនូវផ្នែកណាមួយនៃច្បាប់កំណត់ទាំងនេះនៅពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវជំរាប់ជូនជាមុន។ដើម្បីអោយប្រាកដច្បាស់សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារបំរើការផ្នែកVIPអោយបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានព៍តមានថ្មីៗ។
 • ក្នុងករណីដែលមានភាពខុសគ្នារឺមិនសមស្របរវាងកាបកស្រាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដទៃទៀតនោះការបកស្រាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃលក្ខ័ណនេះត្រូវកំណត់យកជាអទិភាព។
 • លក្ខ័ណនិងច្បាប់កំណត់ផ្សេងៗរបស់M88ត្រូវបានអនុវត្ត។

ជជែក